Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden bij het downloaden en gebruiken van de Whatsapp Hack Pro 2014 HANDLEIDING EN SOFTWARE sinds 3 januari 2017. Wij verkopen geen strafbare of illegale producten daar onze website en HANDLEIDING download adviserend EN TER ENTERTAINMENT zijn. WHATSAPPHACK.NL BRENGT VRAAGT EEN BIJDRAGE VOOR DE HANDLEIDING VAN WHATSAPP HACK PRO, DE SOFTWARE WORD GRATIS MEEGELEVERD IN DE HANDLEIDING DOWNLOAD. Bij problemen optredend aan de kant van de gebruiker (bijvoorbeeld verbindings of netwerk problemen) kan Whatsapphack.nl niet aansprakelijk gesteld worden. Ook bij het begaan van illegale en/of strafbare feiten middels onze HANDLEIDING EN/OF software kan Whatsapphack.nl niet aansprakelijk gesteld worden. Download en gebruik geschied volledig op eigen risico. 100% werking van de HANDLEIDING EN/OF software kan nimmer worden gegarandeerd.